Ordensregler for Mathiasbakken Boligsameie

 • Vi vil ha orden og ryddighet rundt oss. Alle må hjelpe til for å bidra med dette.

 • Alle må ta hensyn til hverandre og ikke plage sine naboer unødig med bråk, høy musikk eller andre ting. På hverdager må det kunne forventes ro etter kl. 23:00.

 • Avfall skal sorteres, og i avfallsboder skal det holdes orden.

 • Obs. papir, papp, mat, glass og metall sorteres. Det vil være med på å redusere luktplager.

 • Hunder skal holdes i bånd og hunde-eksrementer må fjernes.

 • Plen blir klippet på frivillig basis av egne beboere eller ved innleid hjelp.

 • Det blir minimum innkalt til dugnad på felles uteareal 2 ganger per år; vår og høst.

 • Brøyting er ivaretatt av innleid hjelp, strøing ved glatt føre må alle hjelpe til med. Egne sandkasser er satt ut.

 • Vask av trapper/heis i hus 6 og 7 er ivaretatt av innleid hjelp.

 • Alle klager til styret må fresettes skriftlig.

 • All utvendig forandring som den enkelte sameier ønsker å få utført, som f.eks. oppsett av levegger, glass-skillevegger osv, må først fremlegges styret. For markiser og utvendige persienner er det standard stoff/type som gjelder: Para/Sandatex 5009/1. Utvendige persienner må være like på hvert bygg. Kontakt Kjells Markiser eller Celius.
 • Nyheter


  27. august, 2015

  Navn og telefonnummer på samtlige kontaktpersoner er oppdatert. Det har og blitt lagt ut noen nye bilder fra området.

  12. februar, 2014

  Referater fra samtlige styremøter fra fjoråret, samt fra Januar 2014 er lagt ut. Hjemmesiden kommer og til å få en liten oppdatering på design om ikke så altfor lenge.

  18. februar, 2013

  Oversikten over referater fra styremøter er oppdatert, siste referat er fra 24. januar 2013.

  16. juni, 2012

  Styrereferatet, Årsrapport og referat fra sameiermøte er lagt ut under informasjon.

  1. februar, 2012

  Styrereferatet fra 23. januar 2012 er lagt ut under informasjon og kan og leses her.

  5. september, 2011

  Listen over kontaktpersoner i boligsameiet er oppdatert etter endringer i styret. Styrereferatet fra 15. august er lagt ut under informasjon og kan og leses her.

  17. februar, 2011

  Styrereferatet fra 24. januar er lagt ut under informasjon. Referatet kan og leses her.

  25. desember, 2010

  Mathiasbakken Boligsameie har fått egen hjemmeside. Her vil det bli lagt opp blant annet referater og kontaktinfo, samt litt bilder fra området.  Mathiasbakken, 3132 Husøysund  |  ©2015 Mathiasbakken Boligsameie